Aktivnosti
Akcija pošumljavanja Sadnja sada

Akcija pošumljavanja Sadnja sada

Podeli:

Osnovna funkcija živog čoveka je disanje. Osnovna materija za proces disanja je kvalitetan čist vazduh. Osnovna borba inicijative Crveni bedževi je pronalaženje rešenja i omogućavanje svakom građaninu čist vazduh. Jedan od koraka koji vodi ka čistijoj i zdravijoj sredini jeste masovna sadnja drveća. Naime, drveće je veoma efikasno u „hvatanju” atmosferskih čestica, što je od posebne važnosti u urbanim sredinama. Drveće se smatra najefikasnijim tipom vegetacije u zadržavanju zagađujućih materija, odnosno ima ulogu biološkog ,,filtera’’.

Organizacija je svoju prvu akciju pod nazivom Sadnja--sada! pokrenula s početka jeseni, u cilju ozelenjavanja školskih dvorišta, osnovnih i srednjih škola. Tokom jednog školskog časa, učenici su, zajedno sa našom organizacijom i profesorima, uspešno sproveli akciju sadnje drveća. Društvenu odgovornost prema zajednici i ekologiji pokazale su svega pet privrednih firmi, dok je poziv za akciju bio upućen na preko dvadeset adresa. Ukupan broj sadnica koje su donirale firme, broji 96. 

Odabir biljnih vrsta koje su posađene bilo je lako odrediti. S obzirom da i ptice na grani znaju kakvog je kvaliteta vazduh u Smederevu, četinarske vrste jesu odlične i efikasne u uklanjanju štetnih materija iz vazduha, zahvaljujući voštanom sloju na površini i specifičnosti rasporeda iglica. Vrste listipadnog drveta koje su ovom akcijom bile posađene, jesu iz roda javora i roda jarebike. Obe vrste dostižu velike visine, prave dobre hladove, a sa proleća krase dvorišta svojim raznobojnim listovima i plodovima.

Osim što smo akcijom želeli da obogatimo izgled školskih dvorišta, svest koju smo mi stekli želeli smo da prenesemo na mlađe generacije i ukažemo na pošumljavanje, kao jedan od najefikansijih odgovora na klimatske promene. 

Organizacija je odlučna i sigurna da će masovnu sadnju primenjivati sa početka proleća i jeseni, kada je ustvari i pravo vreme za to. 

U znak zahvalnosti, ličnim odlaskom na adrese donatora-firmi, uručene su bile zahvalnice i naš simbol udruženja-Crveni bedž.

 

Ostali projekti

Message sent.