Vesti
Crveni bedževi unapredili svoju aplikaciju prijavi deponiju
October 12, 2022

Crveni bedževi unapredili svoju aplikaciju prijavi deponiju

Još u februraru 2021. godine razvijena je aplikacija Prijavi deponiju, putem koje građani mogu besplatno uslikati divlju deponiju u svom okruženju. Ove godine, aplikacija je unapređena nalozima za javna preduzeća, kako bi I sami mogli da označe deponiju koju su uklonili.

Aplikaciju Prijavi deponiju razvila je 2021. godine organizacija Pro.Tok21 uz podršku programa Snažno zeleno. Ova aplikacija, koja je besplatna za obe platforme, služi savesnim građanima da prijave deponiju iz svog okruženja. Jednostavnim fotografisanjem i slanjem, automatski se učitavaju lokacije, formirajući mapu divljih deponija cele Srbije. Nakon skoro 3000 preuzimanja i ogromnog odziva građana, udruženje koje upravlja aplikacijom odlučilo je da napravi presek stanja i unapredi aplikaciju novim fukncijama. 


Naime, obrađena je baza svih prijavljenih deponija, a potom su sve one grupisane po opštinama. Na ovaj način, omogućen je sistematičan pregled kako bi nadležne institucije po opštinama i gradovima mogle brže da ih uklone. 


Istovremeno, sama aplikacija je tehnički unapređena, opet uz podršku programa Snažno zeleno. Glavni novitet je da komunalna preduzeća mogu da imaju naloge i ucrtavaju uklonjene deponije, čime će i njihov rad na ovom pitanju postati vidljiv. Ova mogućnost saradnje javnih komunalnih preduzeća i građana, kroz pojedinačne naloge svakog preduzeća, udruženje je videlo kao priliku za unapređenje saradnje. Aplikacija je predstavljena na ukupno 30 adresa različitih gradova i opština, to jest njihovih komunalnih preduzeća. Konstruktivan dijalog uspostavljen je sa Valjevom, Kruševcem, Smederevom, Obrenovcem i Pančevom. Ostali nisu dali jasne odgovore na predloge, uprkos telefonskim pozivima i komunikaciji mejlom. 


Unapređena aplikacija Prijavi deponiju dostupna je svim građanima, a poziv javnim komunalnim predizećima širom Srbije da i na ovaj način unaprede svoje poslovanje – ostaje otvoren. 

Message sent.