Vesti
Dva sastanaka o upravljanju otpadom u Smederevu održana u aktivističkom centru GRAD
October 17, 2022

Dva sastanaka o upravljanju otpadom u Smederevu održana u aktivističkom centru GRAD

Tokom višegodišnjeg praćenja politika upravljanja otpadom u Smederevu, inicijativa Crveni bedževi dala je više razčičitih doprinosta, od stručnih analiza stanja, preko izrađenih studija izvodljivosti proširenja mreže prikupljanja komunalnog otpada na smederevska sela. Ove godine, kroz projekat Očistimo svoj grad, učinjeni su mnogobrojni koraci po ovom pitanju, a neki od značajnih koraka bili su I sastanci sa različitim zainteresovnaim stranama, na kojima se diskutoval o rešenjima. 

Na temu unapređenja upravljanja otpadom u Smederevu svoje mišljenje dali su predstavnici organizacija civilnog društva iz Smedereva, kompanije koje su operateri za upravljanje otpadom i bave se reciklažom, pravnici, inspektori zaštite životne sredine, neki od odbornika u gradskoj skupštini.


Sastanci su sredinom septembra i sredinom oktobra održani u aktivističkom centru GRAD. Nakon opsežnog diskutovanja o urzocima nastanka divljih dpeonija, postignuta je saglasnost o navedenim zaključcima. 


U Smederevu postoji problem u upravljanju otpadom koji rezultira velikim brojem divljih deponija i niskom stopom reciklaže komunalnog otpada. Odgovornost za ovaj problem se pronalazi u ponašanju građana koji nesavesno odlažu otpad, nedovoljnim kapacitetima JKP ,,Zelenilo i groblje’’ i neaktivnom stavu donosilaca odluka prema problemu. Građani većinom nisu svesni veličine problema niti posledica nesavesnog odnosa prema otpadu. Sa druge strane, ako nisu dostupna mesta za odlaganje otpada u blizini domaćinstava, za očekivati je da nastaju divlje deponije. Potrebno je stalno informisati građane o ovoj temi, a takođe im obezbediti pristupačna mesta za odlaganje otpada i stimulisati ka savesnom ponašanju i sortiranju otpada. JKP ,,Zelenilo i groblja’’ ne uspeva da održi kvalitet prikupljanja otpada na zadovoljavajućem nivou, a jedino je angažovano preduzeće od strane grada za ovu delatnost. Operateri za upravljanje otpadom iz privatnog sektora poseduju daleko veće kapacitete za reciklažu u odnosu na Javno komunalno preduzeće. Potrebno je razmotriti mogućnosti javno-privatne saradnje, kakva se već sprovodi u više gradova u Srbiji. Neophodno je odmah i zajednički delovati prema problemu otpada u Smederevu. Važno je ostvariti veći pritisak na donosioce odluka, kako bi se ubrzale akcije i u rešavanje problema uključili svi raspoloživi resursi. 


Trenutna inicijativa udruženja Pro.Tok21 je da se na nivou grada formira tim za koordinisano upravljanje otpadom. Zvanična inicijativa predate je Gradskoj upravi, a ovakvu akciju podržali us svi prisutni na održanim sastancima. 
 

Message sent.