Vesti
Gradski ping-pong sa donacijom
November 02, 2022

Gradski ping-pong sa donacijom

Organizacija Pro.Tok21 obratila se 27. 10. 2022. javnom komunalnom preduzeću našeg grada sa predlogom da prihvate donaciju sadnica i učestvuju u regionalnoj akciji sadnje „Drvo prijateljstva“, koju finansira Evropski fond za Balkan ( European Fund for the Balkans), a čiji su oni ovom prilikom posrednici. 

U zvaničnom odgovoru od 31. 10. 2022. organizaciju su (za ovu jednostavnu temu)  uputili na njihovog osnivača i nadzor - Grad Smederevo. Mi ne smatramo korektnim da se građani upućuju sa adrese na adresu, već da njihova međusobna komunikacija mora da se podrazumeva. Postavlja se pitanje da li državni službenici imaju komunikaciju i saradnju i mogu li zbog javnog interesa, kao što je donacija stabala jednom ekološki ugroženom gradu, da rade svoj posao efikasno i u intersu građana? Ovaj praktičan primer nesaradnje i nekomunikacije državne uprave pokazuje koliko se naš grad kreće napred sporije nego što bi mogao. Šta je u opisu posla rukovodilaca i zaposlenih u javnoj upravi, ako nije da međusobno komuniciraju i sprovode zajedničke akcije? 
Dopisom od 02.11.2022. obratili smo se Gradu da hitno reaguju i usklade međusobnu komunikaciju sa javnim preduzećem čiji su osnivač i nadzor, i da artikulišu odgovor ka nama – kao civilnom sektoru koji je pristupio sa donacijom koja je u interesu svih građana.

Dopis Gradskoj upravi (Gradonačelniku, Urbanizmu, Odseku za zaštitu životne sredine):

Poštovani, 
Naša organizacija obratila se javnom komunalnom preduzeću našeg grada sa predlogom da prihvate donaciju sadnica i učestvuju u regionalnoj akciji sadnje „Drvo prijateljstva“, koju finansira Evropski fond za Balkan ( European Fund for the Balkans), a čiji smo mi ovom prilikom posrednici. Njihov odgovor upućuje na vas.
Obraćamo vam se da hitno reagujete i uskladite međusobnu komunikaciju sa javnim preduzećem čiji ste osnivač, i da artikulišete odgovor ka nama – kao civilnom sektoru koji pristupa sa donacijom koja je u interesu svih građana. 

Mi ne smatramo korektnim da se građani upućuju sa adrese na adresu, već da vaša međusobna komunikacija mora da se podrazumeva. 

Dobijeni odgovor vam prosleđujemo u nastavku. Očekujemo skoru reakciju i poziv, bilo vas, bilo predstavnika javnog komunalnog preduzeća.

 

 

Message sent.