Zdrava životna sredina

Zagađenje vazduha je najveća boljka svake prosečne lokalne zajednice u Srbiji, ali industrijski centri kao što je Smederevo imaju nesreću da se godinama nalaze u vrhu liste najzagađenijih gradova. Zagađen vazduh jedan je od uzročnika mnogobrojnih bolesti koje čak dovode do preranih smrti, o čemu govore i stručne studije eminentnih institucija, u kojima je procenjeni broj umrlih u ovom gradu čak nekoliko stotina. Istraživanja i analize vode do jasne slike o uzročnicima ovakvog stanja: prekoračenja dozvoljenog zagađenja Železare Smederevo, gradske kotlarnice na mazut, kućna ložišta (loš kvalitet uglja), lo[e regulisan saobraćaj. Ova mapa jasno ukazuje šta nam je činiti, pa se snažno zagovara efikasniji rad nadležnih službi, i proaktivniji pristup lokalne zajednice i Gradske uprave rešavanju nekog od ova četiri pitanja. Nečinjenje koje je i dalje na snazi, dovelo je inicijativu Crveni bedževi skoro do konfliktne pozicije prema donosiocima odluka, iako od početka zastupa afirmativni i saradnički pristup. Inicijativa aktivno pokušava da problemu pristupi i sa viših instanci, zbog čega se udružuje i sarađuje sa drugim sličnim inicijativama u Srbiji.


Upravljanje otpadom je najvidljivi ekološki izazov u Srbiji, a ozbiljne zajednice sistematski pristupaju rešavanju trenutne situacije. Nedovoljno proširen sistem prikupljanja otpada nedopustiv je standard u 2021. godini. Sela predstavljaju urbane jedinice koje moraju imati pokrivenost u ovom smislu. Prikupljanje potom mora biti sistematično uz princip razdvajanja otpada, dok je realnost najčešće na nivou javnih smetlišta koja se nazivaju deponijama. Veliki broj divljih deponija praktično zatrpava mnoge javne površine. Obim problema ne prepoznaje se skoro uopšte kao prioritet, niti postoji efikasan rad nadležnih službi po ovom pitanju. Građansko delovanje mora postati vidljivije i organizovanije, kako bi se za jasnu agendu ka rešenju obezbedila sredstva, i kako bi se ona počela sprovoditi.

 

Message sent.